Hiển thị 1–12 trong 17 kết quả

Dây rút nhựa 8*400 (100 sợi)

25,500

Dây rút nhựa 8*300 (100 sợi)

19,500

Dây rút nhựa 5*300 (100 sợi)

13,500

Dây rút nhựa 5*250 (100 sợi)

11,500

Dây rút nhựa 5*200 (100 sợi)

Dây rút nhựa 4*200 (100 sợi)

Dây rút nhựa 4*150 (100 sợi)

Dây rút nhựa 3*100 (100 sợi)

DÂY RÚT NHỰA 10 X 500 (100 sợi)

45,000

DÂY RÚT NHỰA 8 X 400 (100 sợi)

24,000

DÂY RÚT NHỰA 8 X 300 (100 sợi)

18,500

DÂY RÚT NHỰA 5 X 200 (500 sợi)

35,000